Kompleksowe usługi prawne

Bazylko Hamelusz Adwokaci, to dwie indywidualne kancelarie adwokackie współdziałające
ze sobą w celu świadczenia kompleksowych usług dostosowanych dla przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży IT.
Najważniejszym dobrem jest bezpieczeństwo prawne naszych klientów.

Dalej

Bazylko Hamelusz Adwokaci

Kancelaria

We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa

Kim jesteśmy?

Bazylko Hamelusz Adwokaci, to dwie indywidualne kancelarie adwokackie, które współpracują ze sobą od początku istnienia, świadcząc przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa nowych technologii, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, kontraktów IT oraz windykacji należności.

W co wierzymy?

Celem adwokatów jest profesjonalna obsługa prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców. Wyjaśniamy skomplikowane problemy prawne w przystępny sposób. Rozumiemy jak działa innowacyjny biznes.

Jak pracujemy?

Wychodzimy z założenia, że podstawą dobrze prosperującej firmy, jest prawnik, który precyzyjnie zidentyfikuje i wskaże zagrożenia prawne oraz zagwarantuje właściwą pomoc w skomplikowanych sprawach, co pozwoli na rozwiązanie pozytywne dla naszych klientów.

Adwokaci

Gdyby prawo było dobre, nie byłoby dobrych prawników.

Bazylko Hamelusz Adwokaci

Arkadiusz Bazylko

Adwokat

Koncentruje się na problematyce prawa zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów IT oraz na prawie zamówień publicznych.

Więcej »

Kamil Hamelusz

Adwokat

Specjalista w zakresie prawa nowych technologii oraz ochrony danych osobowych.

Więcej »
Pomagamy firmom w sprawach doraźnych, ale także prowadzimy stałą obsługę podmiotów gospodarczych. Stała obsługa gwarantuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, wysoką dyspozycyjność adwokatów oraz permanentną ochronę prawną przed ryzykiem związanym z funkcjonowaniem firmy.
Kancelaria zapewnia doradztwo, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację w sprawach z poniższego zakresu.
Prawo
cywilne
Prawo
cywilne
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Reprezentacja przed sądem
  w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Windykacja należności pieniężnych
 • Prowadzenie negocjacji
  z kontrahentami
Prawo
spółek
handlowych
Prawo
spółek
handlowych
 • Zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • Przekształcanie , podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego
 • Sporządzanie umów i statutów spółek
 • Obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych
  i walnych
 • Reprezentacja przed sądem
  w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania
 • Reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym
Prawo
zamówień
publicznych
Prawo
zamówień
publicznych
 • Obsługa postępowań
  o udzielenie zamówienia
 • Obsługa oferentów/wykonawców
 • Umowy konsorcjum
 • Obsługa zamawiających
 • Sporządzanie i wnoszenie odwołań
 • Sporządzanie i wnoszenie skarg do Sądu
 • Doradztwo przy wykonywaniu uzyskanego zamówienia publicznego
Prawo
nowych
technologii
Prawo
nowych
technologii
 • Sporządzenie i opiniowanie umów z zakresu IT
 • Negocjacje projektów IT
 • Doradztwo w zakresie prawnych aspektów handlu elektronicznego
 • Ochrona danych osobowych
 • Własność intelektualna
 • Prawne aspekty mediów społecznościowych
 • Audyty prawne
 • Postępowanie w zakresie naruszanie dóbr osobistych w środkach masowego przekazu
Prawo
karne
Prawo
karne
 • Obrona w sprawach o przestępstwa ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych
 • Sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
Prawo
cywilne
Prawo
cywilne
 • Sporządzanie umów
 • Sprawy z zakresu gwarancji i rękojmi
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • Sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Współpraca

Gdyby prawo było dobre, nie byłoby dobrych prawników.

TOMASZ BIAŁY

kancelaria adwokacka
Indywidualna kancelaria, specjalizująca się w sprawach odszkodowawczych
www.tomaszbialy.pl »

GÓRSKI & SZETELA

kancelaria radców prawnych
Prężnie działająca Kancelaria specjalizującą się w kompleksowym doradztwie prawnym
www.gorskiszetela.com »

MICHAŁ GIEROŃ

KANCELARIA ADWOKACKA
Kancelaria świadcząca usługi na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorstw na terenie województwa małopolskiego
www.adwokatgieron.pl »
Ostatnio w aktualnościach