Adwokat

Arkadiusz Bazylko

Koncentruje się na problematyce
prawa zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów IT oraz na prawie zamówień publicznych.
Adwokat Arkadiusz Bazylko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Prawo (2008 r.) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Ekonomia (2009 r.). W roku akademickim 2006-2007 odbył roczne studia w Wielkiej Brytanii na University Abertay of Dundee (Szkocja), kierunek Europejskie Prawo Biznesowe, ukończone tytułem licencjata z wyróżnieniem. Odbył także podyplomowe studia z Doradztwa Podatkowego (2015 r.) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest autorem publikacji naukowych z kręgu prawa europejskiego i prawa karnego, w tym jest współautorem monografii dotyczącej prawa o szkolnictwie wyższym pod redakcją naukową prof. Stanisława Waltosia.

W latach 2009 – 2012 odbywał trzyletnią aplikację adwokacką pod patronatem adw. Jacka Jurczyńskiego. W trakcie tego okresu zajmował się prowadzeniem spraw karnych oraz gospodarczych. Występował m.in. jako obrońca w dużych procesach karnych przeciwko przedsiębiorcom.

Obecnie w swojej praktyce koncentruje się na problematyce prawa zobowiązań oraz prawa zamówień publicznych. Doradza wykonawcom starającym się o uzyskanie zamówienia. Posiada doświadczenie w sporządzaniu odwołań oraz występowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Świadczy także kompleksowe usługi przedsiębiorcom, działającym w innych branżach. Jako pełnomocnik, skutecznie dochodzi roszczeń pieniężnych.

Prowadził zajęcia z prawa gospodarczego oraz prawa karnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl.

Obecnie współpracuje z największą firmą informatyczną w Polsce - Asseco Poland S.A. Biegle posługuje się językiem angielskim.
poznaj także:
Arkadiusz Bazylko