Znamiona strony podmiotowej przestępstwa oszustwa (art. 286 kk)

Przestępstwo oszustwa skategoryzowane jest w rozdziale XXXV Kodeksu karnego zatytułowanym „przestępstwa przeciwko mieniu”. „Przestępstwa przeciwko mieniu stanowią we współczesnych kodeksach karnych bardzo ważny dział, którego funkcja polega na ochronie własności oraz stosunków społecznych wynikających z prawa własności i innych praw majątkowych” (A. Marek, Prawo karne, 6 wydanie zmienione i uaktualnione, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 530.)
czytaj dalej »

Jak Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia - Prawo Zamówień Publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) [dalej: Ustawa] w artykułach 29-31, reguluje kwestie opisu przedmiotu zamówienia.
czytaj dalej »

Zatarcie skazania – kiedy wpis o skazaniu usuwa się z rejestru?

Podstawowym celem instytucji zatarcia skazania, jest umożliwienie osobie, która odbyła już karę, powrót do społeczeństwa. Prawomocne skazanie wywołuje skutki zarówno w zakresie prawa karnego (ustalenie recydywy, podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej, odwołanie warunkowego zwolnienia), jak i w sytuacji społeczno-zawodowej skazanego. Skutki te jednak nie mogą się ciągnąć za skazanym w nieskończoność. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Aprobowane jest stanowisko doktryny, że: Uznanie skazania za niebyłe oznacza przyjęcie swoistej fikcji niekaralności skazanego; ustają nie tylko prawne konsekwencje skazania, ale wręcz odrzuca się samą świadomość faktu, że do niego doszło. (Grzegorz Bogdan, Komentarz do art.106 Kodeksu karnego, LEX).
czytaj dalej »